Gen p53 và ung thư. Tìm hiểu Protein ức chế khối u p53

Gen p53 và ung thư. Tìm hiểu Protein ức chế khối u p53

Gen p53 và ung thư là gì?

Gen p53 và ung thư có mối liên hệ với nhau rất quan trọng. HPV gây đột biến gen nào dẫn tới ung thư ? Những nghiên cứu mới nhất cho thấy gen p53 như gen Rb, là một gen ức chế khối u, nghĩa là, hoạt động của gen p53 giúp cản trở sự hình thành các khối u.

Nếu một người được thừa kế chỉ một bản sao chức năng của gen p53 từ cha mẹ của chúng, chúng có khuynh hướng ung thư và thường phát triển một số khối u độc lập trong nhiều mô ở tuổi trưởng thành sớm.

Tình trạng này rất hiếm và được gọi là hội chứng Li-Fraumeni. Tuy nhiên, đột biến p53 được tìm thấy ở hầu hết các loại khối u, và do đó đóng góp vào mạng phức tạp của các sự kiện phân tử dẫn đến sự hình thành khối u.

gen p53 và ung thư

Hình ảnh minh họa mối liên hệ giữa gen p53 và bệnh ung thư

Chẩn đoán gen p53 và ung thư

Gen p53 đã được ánh xạ tới nhiễm sắc thể 17. Trong tế bào, protein p53 liên kết với DNA, nó kích thích một gen khác tạo ra một protein gọi là p21 tương tác với một protein kích thích phân chia tế bào (cdk2). Khi p21 được phức tạp với cdk2 tế bào không thể đi qua đến giai đoạn phân chia tế bào tiếp theo.

Tế bào đột biến p53 không còn liên kết DNA một cách có hiệu quả, và kết quả là protein p21 không có sẵn để hoạt động như là ‘tín hiệu dừng’ để phân chia tế bào. Do đó các tế bào phân chia không kiểm soát và hình thành các khối u.

Cơ chế của phân tử tăng trưởng gen p53 và ung thư áp dụng trong thuốc kháng virus HPV. Trong đó sử dụng các kỹ thuật loại bỏ gen ‘mạnh mẽ’.

Số lượng thông tin tồn tại trên tất cả các khía cạnh của chức năng bình thường của p53 và sự biểu hiện đột biến trong ung thư ở người hiện nay đã rộng lớn, phản ánh vai trò chính của nó trong sự hình thành bệnh ung thư ở người. Rõ ràng rằng p53 chỉ là một thành phần của một mạng lưới các sự kiện lên tới đỉnh điểm trong sự hình thành khối u.

Gen p53 và ung thư. Tìm hiểu Protein ức chế khối u p53
5 (100%) 24 votes

Chia sẻ bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.