Tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam: những thống kê đáng chú ý

Tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam: những thống kê đáng chú ý

Tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam là thế nào?

Tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam được nghiên cứu trước đó của nhiều dự án nghiên cứu, đã cho thấy sự suy giảm về tỷ lệ nhiễm HPV và mụn cóc sinh dục ở phụ nữ trẻ sau khi giới thiệu chương trình tiêm phòng HPV, nhiễm trùng tổng thể tỷ lệ ở cả phụ nữ và nam giới vẫn cao không thể chấp nhận được. Cụ thể, trong số những người trưởng thành trong độ tuổi 18-59 năm 2011-2013, khoảng 45% nam giới và 40% phụ nữ bị nhiễm virut sinh dục.

Đó là theo một bản tóm tắt dữ liệu gần đây từ Trung tâm thống kê y tế quốc gia, nơi cung cấp các ước tính tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam mới nhất cả đường miệng và đường sinh dục theo giới tính, chủng tộc và nhóm người.

Bản tóm tắt cũng lưu ý rằng nhiễm trùng sinh dục có nguy cơ cao ảnh hưởng đến khoảng 25% nam giới và 20% phụ nữ. Và tỷ lệ nhiễm bất kỳ loại nhiễm trùng đường miệng nào ở người trưởng thành trong độ tuổi 18-69 trong giai đoạn 2011-2013 là khoảng 7%, trong khi tỷ lệ nhiễm HPV đường miệng có nguy cơ cao là 4%.

Đặc điểm của tỷ lệ mắc bệnh

Trong số những người trưởng thành trong độ tuổi 18-59 năm 2011-2013, khoảng 45% nam giới và 40% phụ nữ bị nhiễm vi-rút sùi mào gà, theo một bản tóm tắt dữ liệu cục y tế dự phòng gần đây.

Khoảng 25% nam giới và 20% phụ nữ Việt Nam bị nhiễm HPV sinh dục có nguy cơ cao.

Tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam với bất kỳ loại nhiễm trùng đường miệng nào ở người trưởng thành trong độ tuổi 18-69 trong giai đoạn 2011-2013 là khoảng 7% và tỷ lệ nhiễm HPV đường miệng có nguy cơ cao là 4%.

Đáng chú ý, tóm tắt dữ liệu, Khảo sát kiểm tra dinh dưỡng và sức khỏe quốc gia, từ đó các dữ liệu này được rút ra, không bao gồm các quần thể có thể được coi là có nguy cơ nhiễm trùng HPV cao hơn, chẳng hạn như những người được thể chế hóa, bị giam giữ hoặc tại các cơ sở chăm sóc dài hạn dựa trên cơ sở phi đạo đức, cũng như người nghiện chích ma túy và người vô gia cư. “Do đó, những dữ liệu này cung cấp các ước tính thận trọng về cả HPV qua đường miệng và bộ phận sinh dục ở người Việt Nam trưởng thành”, bản tóm tắt.

Dữ liệu bổ sung chi tiết tóm tắt

Tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam với nhóm người nông thôn có nguy cơ cao và thấp nhất trong toàn bộ dân số, cũng như ở nam giới và nữ giới, trong khi những người sống ở thành thị có tỷ lệ nhiễm HPV sinh dục cao và nguy cơ cao nhất trong tổng số dân và nam và nữ. Đàn ông bị nhiễm trùng bộ phận sinh dục có nguy cơ cao ở bộ phận sinh dục và nguy cơ cao hơn so với phụ nữ trong tổng dân số.

Tỷ lệ nhiễm HPV đường miệng có nguy cơ cao và nguy cơ cao cũng thấp nhất ở những người lao động ở môi trường văn phòng và tỷ lệ nhiễm HPV đường miệng cao nhất ở những người làm dịch vụ nhạy cảm.

Nhìn chung, nam giới có tỷ lệ nhiễm HPV đường miệng cao hơn so với phụ nữ. Đàn ông cũng có tỷ lệ nhiễm HPV đường miệng có nguy cơ cao cao hơn đáng kể so với phụ nữ ở mọi chủng tộc và nhóm người.

Tỷ lệ mắc bệnh sùi mào gà ở Việt Nam nhiễm HPV đường miệng cao hơn ở nam giới cũng được báo cáo trước đó cho giai đoạn 2009 – 2010.