Thẻ: Vi sinh vật y học

Vi sinh vật y học (VSV) (tiếng Anh là Medical Microbiology) là khoa học chuyên nghiên cứu về các sinh nhật sống siêu nhỏ bé (vi sinh) gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, về cả mặt có lợi và có hại cho sức khỏe.

Vi sinh y học lại bao gồm các tiểu phân môn, như: vi khuẩn học (Bacteriology), virus học (Virology), Miễn dịch chống nhiễm trùng, di truyền VSV, vi sinh vật và môi trường, kháng sinh và hóa trị liệu, huyết thanh học (Serology) v.v…

Tham khảo các bài viết được liệt kê trong chuyên mục để tìm hiểu thêm về kiến thức môn khoa học này.

Trang 2 của 3