Thẻ: Tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt là gì?

Là một cơ quan tuyến và xơ cơ, nằm ngay dưới bàng quang. Bình thường, tuyến tiền liệt nặng 20 g, dài 2,5 cm bao trùm niệu đạo sau; phía sau có 2 ống phóng tinh xuyên chéo qua, đổ ra sàn niệu đạo cạnh ụ núi, cạnh bên cơ thắt vân ngoài niệu đạo.

Theo phân loại của Lovvsley thì tuyên tiên liệt gồm 5 thùy: trước, sau, giữa, phải bên và trái bên. Nhưng Neal MC. (1972) lại chia tuyến tiên liệt thành 2 phần: phần ngoại vi-trung tâm và phần chuyển tiếp. Một phân thùy trước và một vùng cơ vòng trưỏc tiền liệt. Nằm trong tuyến tiền liệt là rất nhiêu sợi cơ trơn xuất phát từ lớp cơ dọc ngoài của bàng quang. Bướu lành tính tuyến tiên liệt phát triển từ các tuyến quanh niệu đạo tại các thuỳ bên và thùy giữa. Nếu khối u phát triển từ thùy sau thì dễ tiến triển thành ung thư.

Tuyến tiền liệt nằm sau xương mu. Nằm sát cạnh mặt sau trên là các ống dẫn tinh và túi tinh. Tuyến được bao bọc trong một màng xơ mỏng, dưới bao xơ là những sợi cơ trơn vòng và mô sợi colagell bao quanh niệu đạo tạo thành cơ vòng không tự chủ. Nằm sâu dưới lớp cỡ này là nhu mô tiền liệt, có những ống tuyến thượng bì dẫn lưu vào những ống tiết chính (có khoảng 25 ống), đổ các dịch tiết mà chủ yếu là nằm ở sàn niệu đạo, giữa ụ núi và cổ bàng quang.

Các tuyến quanh niệu đạo nằm ngay sát dưới biểu mô thượng bì của của tuyến tiền liệt.
+ Động mạch xuất phát từ động mạch bàng quang dưới, động mạch thẹn trong, và động mạch trực tràng giữa (động mạch trĩ).
+ Tĩnh mạch đổ vào đám rối tĩnh mạch quanh tiền liệt nối với tĩnh mạch dương vật lưng sâu và tĩnh mạch chậu trong (tĩnh mạch hạ vị).
+ Thần kinh nhận nhiều sợi thần kinh từ các đám rối giao cảm và phó giao cảm.
Tất cả hệ thống giải phẫu của tuyến tiền liệt đều liên quan chặt chẽ, đảm bảo sự hài hòa chức năng sinh lý và tiết niệu, sinh sản và tình dục.

Trang 1 của 1