Thẻ: Bệnh da do vi rút

Bệnh da do vi rút bao gồm các bệnh da có căn nguyên do vi rút (virus) gây ra, bao gồm các bệnh: bệnh zona, bệnh hạt cơm, u mềm lây, mụn rộp herpes simplex, sùi mào gà sinh dục, …

Trang 1 của 1