Category Archives: Giáo dục giới tính

Giáo dục giới tính bao gồm các lĩnh vực: giải phẫu sinh dục, sinh sản, quan hệ tình dục, sức khoẻ sinh sản, các quan hệ tình cảm, bệnh lây qua đường tình dục, tránh thai,…